Vare- og tjenestemoms 2015 Frist 15 august


Vi minner om søknadsfristen for Momskompensasjon for 2015, Fristen for å søke er: 15.august.

Les om ordningen her

#støtteordning

0 visninger