4,492.280 kroner til klubbene i Fredrikstad


De lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2015 er fordelt og sendt til utbetaling. Tilsammen 4,492.280 kroner blir utbetalt til klubbene i Fredrikstad.

Prinsippene for fordeling av midlene ble vedtatt på FRIDs årsmøte 23. mars 2015. Fordelingsprinsippene ligger også innen rammen av de forutsetninger som Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund har gitt. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt

Fordelingen ser du her:

#lokaleaktivitetsmidlerlam

7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Ny forskrift fra Fredrikstad kommune

Disse forskriftene er gjeldende fra og med 22. januar til og med 4. februar: · Barn og unge under 20 år: Det er tillatt å ha organisert trening. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters