top of page
  • Stefan Løkse

4,492.280 kroner til klubbene i Fredrikstad


De lokale aktivitetsmidler (LAM) for 2015 er fordelt og sendt til utbetaling. Tilsammen 4,492.280 kroner blir utbetalt til klubbene i Fredrikstad.

Prinsippene for fordeling av midlene ble vedtatt på FRIDs årsmøte 23. mars 2015. Fordelingsprinsippene ligger også innen rammen av de forutsetninger som Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund har gitt. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt

Fordelingen ser du her:

Siste innlegg

Se alle
bottom of page