top of page
Søk
  • Forfatterens bildeStefan Løkse

KUD lyser ut 10 millioner kroner


Kulturdepartementet har lyst ut 10 millioner kroner til å starte opp pilotprosjekter som skal bidra til at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi, får mulighet til å delta i organiserte fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende. Kulturdepartementets mål med utlysningen er at kommuner, lokale foreninger og lag, og andre aktører samarbeider om å utvikle og etablere overførbare samarbeidsmodeller og løsninger som kan tas i bruk av andre senere. NIF oppfordrer idrettsråd og evt. idrettslag å samarbeide med kommune og andre frivillige organisasjoner om en søknad. NIF sentralt kan bidra med informasjon og innspill.

KUDs utlysning og krav til en evt. søknad finner du her :

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlysning-midler-til-innsats-for-at-barn-som-lever-i-inntektsfattige-familier-skal-fa-delta-i-fritidsaktiviteter/id2506293/

Har du spørsmål om dette arbeidet, eller ønsker innspill og råd til utforming av søknad, kontakt rådgiver Håvard B. Øvergård i NIF Havard.Ovregard@idrettsforbundet.no / 91 77 31 57

Søknadsfrist er 15. september 2016.

#politikk #støtteordning

17 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page