top of page
  • Stefan Løkse

Invitasjon til Inkluderingskurset (tidligere DU&Jag Alfred)


FRID inviterer til Inkluderingskurset. Kurset hadde tittelen Du&Jag Alfred tidligere.

Merk at kurset består av to deler (mandag 13. mars og tirsdag 03 april).

For hvem: Kurset bør tas av alle miljøkontakter, men anbefales også for andre interesserte.

Dersom en klubb skal søke støtte til miljøkontakter over Lokale Aktivitetsmidler (LAM) er det et krav om at alle nye miljøkontakter har gjennomført kursets 2 deler. Dette gjelder kun for nye miljøkontakter.

Frist: Onsdag 10 mars

Del 1

Dato: Tirsdag 13 mars

TID : 1800-2100

Sted: Dikeveien 28, Idrettens hus, møterom A.

Tema:

Kursdel 1 har fokus på inkludering av fremmedkulturelle barn og unge. Vi erfarer at idretten er en god arena for aktivitet og sosialt fellesskap, som er med på å inkludere barn, unge og foreldre i det norske samfunnet. Hvordan kan vi sikre at disse barna kan finne sin plass i treningsgruppa og hvor miljøkontaktene og andre ”omsorgspersoner” spiller en viktig rolle.Hva med de barna som trenger ennå mer oppfølging? Hvordan kan vi hjelpe disse?

Foredragsholdere

Shekoufeh Mohammadi : ”Inkludering-hva betydde det for meg?”

Jorid Bertelsen: "Erfaringer og betraktninger som leder for asylmottaket på Veum."

Mozafar Amini: ”Ungdom i skjæringsfeltet mellom 2 kulturer”

Del 2

Dato: Tirsdag 03.april

TID : 1800-2100

Sted: Dikeveien 28, Idrettens hus, møterom A.

Tema:

Mens kursdel 1 særlig har fokus på inkludering av fremmedkulturelle, har denne kursdelen særlig fokus på barn med atferdsproblemer, ofte knyttet til ADHD eller syndromer.Hvordan kan vi sikre at disse barna kan finne sin plass i treningsgruppa og kan vi ha egne miljøkontakter i denne rollen?Hva med de barna som trenger ennå mer oppfølging? Hvordan kan vi hjelpe disse?

Foredragsholdere:

Trond Singdahlsen

«Miljøkontaktenes rolle.»

FRID støtter klubbene med midler til miljøkontakter, både i forhold til inkludering av flerkulturelle og barn med særlig behov for oppfølging ellers.

Malin Klavenes «Barn med atferdsproblemer»

Atferdsproblemer er knyttet alle barn som sliter for å finne seg til rette i ei treningsgruppe, fra de hyperaktive til de helt passive.

Hilde Solgaard. «Funksjonshemmede barn i idretten»

Hva med de som ikke kan fungere i en vanlig treningsgruppe? Utfordringer og muligheter.

Siste innlegg

Se alle
bottom of page