Rapport om Lokale Aktivitetsmidler


Ordningen med statlige tilskudd til lokale lag og foreninger (LAM-ordningen) skal bidra til økt idrettsaktivitet, deltagelse og frivillighet. Kulturdepartementet har nylig gjennomført en evaluering av ordningen.

Rapporten viser at ordningen bidrar til økt aktivitetstilbud, til å holde kostnadene ved idrettsaktiviteter nede og til å bygge under den frivillige innsatsen.

I rapporten anbefales det at LAM-ordninga blir videreført med dagens modell.

Les pressemeldingen her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ordning-for-lokale-aktivitetsmiddel-til-idretten-utjamner-forskjellar/id2610067/

Les rapporten i sin helhet her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/6276606046d542be8fb3c71c0c5af9d6/evaluering-av-tilskudd-til-lokale-lag-og-foreninger-2018.pdf

Idrettsrådet i Fredrikstad skal tildele nærmere 5,5 mill til barn og unge gjennom ordningen og søknadene for tildelingen er under behandling. Det er med glede å registrere at klubbene i Fredrikstad gjennom flere år og fortsatt gjør et betydelig arbeid i å legge til rette for barn unge. Gjennom bl.a. roller som fagansvarlig, trenerkoordinatorer og miljøkontaktordningen (Les mer om disse tiltakene her) sikres et langsiktig og strukturert arbeid, ikke bare på det sportslige, men også i et større samfunnsperspektiv.

Mvh

Fredrikstad Idrettsråd


108 visninger

Siste innlegg

Se alle

Inkluderingskurs

Inkluderingskurs tirsdag 20. oktober! Fredrikstad idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til inkluderingskurs. Tid: 20. oktober kl. 18:00-20:00 Hvem: Miljøkontakter i Fredrikstad Sted: Victoria Hote

Ferie- og høstaktiviteter

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktivite