top of page
  • Stefan Løkse

Idrett/skole prosjektet er i gang igjen


Skoleåret er i gang, og mange forventningsfulle barn har tatt på seg ranselen og er klare for ett nytt og lærerrikt år. Vi i Fredrikstad idrettsråd, i samarbeid med idrettsklubber i Fredrikstad, skolene (Trara, Cicignon og Nøkleby) og administrasjonen er derfor glade for å meddele at idrett/ skole tilbudet fortsetter.

Mål: At barn opplever aktivitet, tilhørighet og mestring gjennom gratis lavterskel idrettsaktiviteter på fritiden med skolen som arena.

Sekundærmål: At barn gjennom aktivitetene velger å begynne/fortsette i organiserte idrettsaktiviteter.

Målgruppe: Prosjektet er et universelt tilbud til alle barn på prosjektskolene fra 1. til 7. klasse, med spesielt fokus på å rekruttere utsatte barn og unge.

Tiltaket har positiv betydning for skolehverdagen fordi det er en sosialiseringsarena som gir elevene felles positive opplevelser, fysisk aktivitet, mestring og utfordringer. En slik arena bidrar positivt til vennskap, integrering og språkutvikling. I tillegg bidrar det til at elevene føler større grad av tilhørighet til skolen og nærmiljøet. Det er gratis, åpent for alle, det er på skolen; i nærmiljøet og en trygg arena, det er frivillig og ikke forpliktende (man må ikke møte hver gang) og det er fokus på aktivitetsglede og mestring, ikke prestasjoner.

Informasjon om timelister og aktivitetstilbud på din lokale skole er utsendt med ranselpost fra din lokale prosjektskole. Dersom du likevel har spørsmål om tilbudet, kontakt gjerne oss i Fredrikstad idrettsråd på telefon 91603077.

Vi gleder oss til å se masse aktivitetsglede på Trara, Cicignon og Nøkleby i tiden fremover.

Legger ved en av flere positive oppmerksomheter idrett/skole prosjektet har fått i media: https://www.f-b.no/nyheter/forskere-hyller-trara-prosjektet/s/2-2.952-1.8479477


Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

bottom of page