top of page
  • Stefan Løkse

Arena Fredrikstad


På bakgrunn av flere debattinnlegg vil Fredrikstad idrettsråd (FRID) med dette komme med en presisering vedr. Arena Fredrikstad. FRID har gitt sin støtte gjennom vedtak på årsmøtet i 2018 og forholder seg til vedtaket.


Siste innlegg

Se alle
bottom of page