Forslag til kommunedelsplanen Arealdel.


Bystyret vedtok den 06.02.2020, å sende forslaget til kommuneplanens arealdel 2020-2023 ut på annen gans høring. Kommuneplanen er Fredrikstad kommunes overordnede plan. I 2019 skal den såkalte arealdelen av kommuneplanen fornyes (rulleres) for perioden frem til 2031.

Det skilles mellom innspill og merknader: Innspill var til startfasen i arbeidet (Innspillsfristen var i 2017), merknader er til mellom-sluttfasen hvor det allerede er utarbeidet et forslag.

Nå ved annen gangs høring inviteres vi til å komme med merknader på de endringene som er blitt gjort etter første gangs høring. Det er ikke åpent i denne høringen å komme med innspill til innhold som stod i forrige høringsutkast. Se saksfremlegget for mer informasjon om hvilke endringer som er gjort.

Her finner dere arealplanen. https://www.fredrikstad.kommune.no/arealdel#heading-h3-2

Ønsker du å sende innspillene direkte til kommunen kan du gjøre dette elektronisk herundet ved følgende lenke:

https://www.fredrikstad.kommune.no/skjemaoversikt/horing-arealdel/

Fristen er satt til 17.februar.


14 visninger

Siste innlegg

Se alle

Inkluderingskurs

Inkluderingskurs tirsdag 20. oktober! Fredrikstad idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til inkluderingskurs. Tid: 20. oktober kl. 18:00-20:00 Hvem: Miljøkontakter i Fredrikstad Sted: Victoria Hote

Ferie- og høstaktiviteter

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktivite