top of page
  • Stefan Løkse

Forslag til kommunedelsplanen Arealdel.


Bystyret vedtok den 06.02.2020, å sende forslaget til kommuneplanens arealdel 2020-2023 ut på annen gans høring. Kommuneplanen er Fredrikstad kommunes overordnede plan. I 2019 skal den såkalte arealdelen av kommuneplanen fornyes (rulleres) for perioden frem til 2031.

Det skilles mellom innspill og merknader: Innspill var til startfasen i arbeidet (Innspillsfristen var i 2017), merknader er til mellom-sluttfasen hvor det allerede er utarbeidet et forslag.

Nå ved annen gangs høring inviteres vi til å komme med merknader på de endringene som er blitt gjort etter første gangs høring. Det er ikke åpent i denne høringen å komme med innspill til innhold som stod i forrige høringsutkast. Se saksfremlegget for mer informasjon om hvilke endringer som er gjort.

Ønsker du å sende innspillene direkte til kommunen kan du gjøre dette elektronisk herundet ved følgende lenke:

https://www.fredrikstad.kommune.no/skjemaoversikt/horing-arealdel/

Fristen er satt til 17.februar.


Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

bottom of page