top of page
  • Stefan Løkse

Endring av lovnorm


På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. januar 2020. For å sikre at alle idrettsråd har en lov som til enhver tid er i samsvar med NIFs regelverk, vedtok NIF en egen lovnorm for idrettsråd. Styret i Fredrikstad idrettsråd vedtok 13.12.2019 en oppdatert lov som er i samsvar med lovnormen til NIF.

Loven finner du her:


bottom of page