top of page
  • Sille Kingsrød-Kristoffersen

De nyeste tiltakene for Fredrikstad kommune som gjelder perioden 19. februar - 4 mars.

Torsdag 18.02 vedtok politikerne i formannskapet en oppdatering av den lokale koronaforskriften. Den trer i kraft fredag 19. februar og varer til og med torsdag 4. mars.


  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. For barn og unge kan ordinær treningsaktivitet internt i klubber, lag og foreninger derfor gjennomføres, men kamper, cuper, stevner mv. må fortsatt utsettes. (nasjonalt)

  • Det er ikke tillatt å drive innendørs gruppeidrettsaktivitet for voksne, i grupper på tre (3) eller flere. Dette gjelder også på treningssentre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter, som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre. Det er likevel tillatt med innendørs gruppetrening for toppidrettsutøvere. (lokal forskrift)

    • Treningssentre kan kun holde åpent for innbyggere som bor fast i Fredrikstad eller Hvaler.

  • Alternativ trening for voksne kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt. Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand mellom personer gjelder i alle situasjoner. (nasjonalt)

  • Svømmehaller skal holde stengt. Det kan allikevel holde åpent for: Skole- og barnehagesvømming, rehabilitering, opptrening og liknende medisinsk oppfølging, som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør, organisert trening for barn og unge under 20 år og bading som bare omfatter én husstand eller kohort om gangen. (lokal forskrift)


Regjeringen anbefaler å utsette de fleste arrangement.

Skal man allikevel gjennomføre et arrangement, gjelder følgende nasjonale regler:

  • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement (eller andre arrangementer som; kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv.), likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

  • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Arrangøren skal sørge for at alle deltakere som ikke er i samme husstand eller skole- eller barnehagekohort skal kunne holde minst én (1) meters avstand til andre som ikke er i samme husstand/kohort, målt fra skulder til skulder. Dette gjelder også på vei inn og ut fra arrangementet, samt i pauser.

Personer som sitter i fastmonterte seter på arrangementer skal kunne ha minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Det kan ikke sitte personer i mer enn halvparten av fastmonterte seter, med mindre alle kan holde minst én (1) meters avstand i alle retninger til personer i annen husstand.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page