top of page
  • Stefan Løkse

Endelig fremdrift rundt etablering av nytt ridesenter

Nå, i 2020, er det snart ti år siden byens idrettslag samlet seg rundt prioriteringen av et nytt ridesenter, gjennom å vedta etablering av ridesenter på Thorslund, i Fredrikstad idrettsråds (FRID) anleggsplan.


Mye har skjedd siden den gang, og saken har vært kompleks bl.a i forhold til å finne egnet tomt, noe som for noen år siden medførte at man skrinla den opprinnelige planen om et anlegg på Thorslund. Onsdag skal konsept, drift og organisering behandles i kultur og miljøutvalget.


Ridesportens hovedutfordring i Fredrikstad er den samme nå som den var for ti år siden; mangel på idrettsanlegg som dekker ridesportens behov,som igjen begrenser barn og unges muligheter.


Mer enn organisert idrett?

Faktum er at rideklubbene i Fredrikstad favner om så mye mer enn sine rundt 300 aktive utøvere (idrettsregistrering 2019), og at dette også bør hensyntas under behandlingen. I tillegg til utøverne har man private aktører samt hesteeiere, som leier arealer hos klubbene og ikke minst alle rideskoleelevene som har et tilbud og for de som står på ventelister.


Rideklubbenes fasiliteter har i flere år også huset et program for å introdusere ungdom til gratis aktiviteter kombinert med arbeidstrening. Ved at ungdommen får arbeidsoppgaver på senteret, oppnås en kombinasjon av sosialt samvær, aktivitet og arbeidstrening gjennom ansvar for stell og det å være delaktige ved ridestevner og andre arrangementer. Dette skaper en vinn-vinn situasjon for alle i et inkluderingsperspektiv. Det nye anlegget skal være et kommunalt anlegg som skal være til for alle og som åpner for ytterligere muligheter og prosjekter. Et nytt slikt anlegg er svært velkomment, da eksisterende anlegg ikke lenger tilfredsstiller dagens behov.


Realiser senteret nå!

For rideklubbene har man, i samarbeid med Fredrikstad kommune, nå endelig arbeidet frem et forslag til konseptet, drift og organisering, som kan se ut til å ligge innenfor de økonomiske rammene når et nytt senter på sikt er utviklet ferdig med et bredt tjenestetilbud.


Begrepet “økonomiske rammer” føles nesten litt feil i denne sammenheng, da en satsning på et senter av denne typen vil komme svært mange barn og unge til gode, og i mange år fremover tilby dem livskvalitet, lærdom, utfordringer og et sosialt møtested. Dagens unge er vår framtid, og en satsing på disse burde derfor være en selvfølge - ikke minst med tanke på at vi her også snakker om gratis aktiviteter, noe som inkluderer barn fra lavt bemidlede familier. Vi håper derfor at Fredrikstad kommune lar reelle vedlikeholdskostnader for byggene og det faktum at dette senteret først og fremst er for barn og unge reflekteres i de endelige forhandlingene om årlige vedlikeholdskostnader som igjen må betales av barn og unge i form av høyere baneleie.


Et godt samarbeid mellom FRID, Fredrikstad kommune og hestemiljøet i Fredrikstad har nå medført at vi endelig har saken på bordet til politikerne. Vi i FRID håper at første punkt i utvalgsleders innstilling, “Det arbeides videre med framlagt konsept for Bekkevold natur- og ridesenter”, ikke betyr at saken blir dyttet nedover i papirbunken, men at senteret nå blir en realitet.


Nå er det opp til politikerne å føre saken i mål, samt å bevilge nødvendig finansiering i kommende budsjett 2021. Dette er en sak som ikke kan vente lenger. Ridesenteret må realiseres nå!


Stefan Løkse

Daglig leder

Fredrikstad Idrettsråd

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page