top of page
  • Kristian Smiseth

IDRETT-SKOLE FYLLER 10 ÅR!

Oppdatert: 17. jun.

Gjennom prosjektet Idrett-Skole har Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd i samarbeid med Fredrikstad Kommune i mange år kunnet gi barna ved utvalgte skoler i Fredrikstad et gratis aktivitetstilbud med lavest mulig terskel for deltakelse uavhengig av økonomi og andre utfordringer, og denne sommeren er det faktisk hele 10 år siden det hele startet ved Trara skole. 10 år er nærmest som en evighet å regne i prosjektsammenheng, og til høsten går vi løs på en ny sesong med fortsatt stor entusiasme.

Prosjektet blir kalt Trara-prosjektet, Cicignon-prosjektet, Nøkleby-prosjektet og Kjølberg-prosjektet lokalt hos skolene som har huset eller huser aktivitetene, og er et utslag av idrettens utvidede samfunnsansvar. Gjennom disse 10 årene har FRID i samarbeid med byens idrettslag og deres flotte instruktører, på bildet representert ved Dina (dans) og Aksel (fotball), kunnet bringe tilbud innen allaktivitet, basketball, blandet kampsport, bryting, bueskyting, dans, fekting, fotball, håndball, innebandy, svømming og turn så nært dørterskelen hjemme hos barna som det er mulig å komme, i trygge og kjente omgivelser i aktivitetssalen eller svømmebassenget ved skolen hvor de har har sin tilhørighet på dagtid.

For de unge instruktørene gir prosjektet samtidig verdifull arbeidserfaring og noe å føre opp på CVen i tillegg til at de selvfølgelig blir lønnet for å følge opp og veilede barna. Prosjektet er viktig fordi det tar utfordringene knyttet til økonomi, reisevei, språkutfordringer og informasjonstilgang på alvor, og gjør det mulig for barnefamiliene i målgruppa å overkomme barrierene som potensielt står i veien for barnas deltagelse i organisert aktivitet. Vi takker Fredrikstad Kommune og idrettslagene for det gode og løpende samarbeidet, og gleder oss til fortsettelsen på Kjølberg skole, Cicignon skole og Trara skole til høsten!

Comments


bottom of page