top of page
Søk
  • Forfatterens bildeStefan Løkse

Invitasjon til Aktivitetslederkurs 27.02, 29.02 og 04.03


Har du blitt kastet inn i trenerrollen og føler deg usikker på hvordan du organiserer en trening for barn mellom 5-12 år? / Vil du ha tips til hvordan du legger til rette aktiviteten slik at barn mestrer, opplever idrettsglede, og har lyst å komme på neste trening? Da er dette kurset for deg!

Målgruppe (1): Alle som ønsker å trene barn I alderen 5-12 år I skole, SFO og idrettslag. Nedre aldersgrense på kursdeltakere er 15 år Målgruppe (2): I tillegg krever FRID at de som får støtte som fagansvarlige har gjennomført kurset. For trenerkoordinator ungdomsidrett kan aktivitetslederkurset barneidrett, erstattes med trener 1 i sin særidrett, såfremt man også deltar på kurs for ungdomsidrett i regi av FRID. Dette for å skape en mest mulig felles plattform for barneidretten I Fredrikstad, og for å kunne markedsføre kurset for sine instruktører.

Innhold:

Modul 1 – Hva er god barneidrett? Modul 2 – Barns utvikling og læring Modul 3 – Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Modul 4 – Praktiske tips til barneidrettstreneren

Tid:

Torsdag 27. Februar –Cicignon barne-og ung.skole, Kl. 1800-2100 (teori)

Lørdag 29. Februar – Cicignon barne-og ung.skole, gymsal Kl. 0930-1530

(praksis,husk treningstøy, mat og drikke)

Onsdag 04. Mars – Cicignon barne-og ung.skole, Kl. 1800-2100

Pris: Gratis Kurslærer: Cathrine Eriksen Påmelding: Elektronisk påmeldinsskjema. Klikk her

NB: Spørsmål vedr. påmelding/påmeldingskjema: Ta kontakt med Frode Jensen: tlf: 95120340

Påmeldingsfrist: Omgående og Senest 24. februar.

Aktivitetslederkurs barneidrett gir deg kunnskap om hvordan barn utvikler seg helhetlig – fysisk, motorisk, psykisk og sosialt – gjennom fysisk aktivitet. Som aktivitetsleder er du viktig for barns utvikling. Aktivitetslederkurs barneidrett gir deg kunn- skap og trygghet til å drive variert aktivitet. Da kan du gi alle barna både mestringsopplevelser og utfordringer – en forutsetning for idrettsglede.

Kursets mål, målgruppe og omfang

Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om

• Idrettens verdigrunnlag • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett • Barns utvikling og aldersrelatert trening • Organisering av hensiktsmessig aktivitet • Egen trenerrolle

Målgruppe for kurset Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset.

Omfang og gjennomføring 16 timer (1 undervisningstime = 45 minutter). 12 timer er med kurslærer – både teori og praksis. 4 timer som e-læring.176 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page