top of page
  • Sille Kingsrød-Kristoffersen

Lettelsene for idretten og en tanke til frivilligheten

Idretten er landets største barn- og ungdomsorganisasjon og den er klart den største arenaen for frivillig innsats. Dette gjør idretten til en sentral bidragsyter når det gjelder fellesskap, nettverk og sosial integrasjon for befolkningen. Nedstigningen av samfunnet som følge av covid19 de siste to årene har satt sine spor den frivillige sektoren og dens egenverdi for enkeltmennesket og nytteverdien for samfunnet. På nesten alle samfunnsområder finnes engasjerte frivillige for grupper, saker og interesser, og de frivilligheten i den norske idretten er en viktig arena for læring og utvikling av kompetanse.

Ikke bare har covid19 ført til et milliardtap for idretten, pga. redusert drift, men for medlemmene i idretten handler dette i hovedsak om miste en deltakerrolle, og har i stor grad redusert muligheten for den norske tradisjonelle dugnadsånden. Antallet aktiviteter har blitt redusert. For mange har det vært vanskelig da man ikke har hatt mulighet til følelsen av det samme fellesskapet og den sosiale rollen idretten gir. Pandemien har forsterket sosiale forskjeller, ift. høy arbeidsledighet, barn- og unges tilgang til undervisning og fritidsaktiviteter og endring i levekår. Ensomhetsproblemet er størst blant ungdom, og har økt de siste årene.


2022 er frivillighetens år og skal feires av frivillige, medlemmer, organisasjoner, kommuner, næringsliv og alle andre, både nasjonalt og lokalt. Frivilligheten bidrar med merverdi som skapes utover selve aktiviteten en forening eller et idrettslag driver med. Deltakelse i frivillig aktivitet i idrett, friluftsliv, miljø og kultur gir folk tilgang til sosiale møteplasser som skaper tillit, tilhørighet og identitet. Nå som regjeringen har gjort lettelser på tiltakene, er det mulig å legge til rette for arrangementer og sosiale sammenkomster.


Barn, unge og voksne kan nå drive med fritidaktivitetene sine igjen uten anbefalinger om reduserte gruppestørrelser eller krav til avstand. Både antallsbegrensnining og krav om inndeling i kohorter på innendørs og utendørs arrangementer fjernes, og arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes. Dette betyr at alle seter i en sal kan benyttes, men arrangøren skal legge tilrette for at det er mulig å holde 1 meter avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.

Det er også unntak for kravet om å sørge for at alle kan holde 1 meters avstand for noen grupper, blant annet for utøvere på kultur- og idrettsarrangementer, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.

Arrangøren bør omtale og begrunne avvik fra smitteverntiltak omtalt i relevant standard om smittevern. Toppidrett kan gjennomføres som normalt.

Det er ingen antallsbegrensninger, men det er krav om smittevernfaglig forsvarlig drift.


Vi vil også minne om at bruk av munnbind gjelder når det ikke er mulig å holde minst 1 meter avstand. Det er ikke krav til munnbind mens man sitter ved et bord på serveringssted eller på arrangement mens man sitter på en fast tilvist plass.

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page