top of page
  • Stefan Løkse

Lokale aktivitetsmidler (LAM)- Søknadssportalen er åpnet.

Hvert år har Fredrikstad Idrettsråd (FRID) gleden av å fordele lokale aktivitetsmidler (LAM). I 2021 fordelte FRID 6,4 millioner kroner til idrettslagene i Fredrikstad.


Fordeling vil skje innen rammen som Kulturdepartementet (KUD) og Norges Idrettsforbund (NIF) gir, samt lokale vilkår vedtatt av årsmøtet. Alle registrerte idrettslag som driver idrettslig aktivitet for aldersgruppene 6-12 år og / eller 13-19 år får automatisk tildelt midler gjennom hodetilskudd. Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne- og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt.


Søknadskjema og mer inngående informasjon om ordningen er sendt til klubbenes hoved e-postadresse registrert i sportsadmin.


For spørsmål om ordningen:

Ta kontakt med Stefan Løkse på 95071972

Comments


bottom of page