top of page
  • Sille Kingsrød-Kristoffersen

Oppdaterte coronatiltak

Torsdag 04.03 vedtok politikerne i formannskapet en endring av den gjeldende lokale koronaforskriften, hvor den fastslår en rekke påbud og forbud for alle i Fredrikstad. Det betyr at bestemmelsene skal følges.

Forskriften trer i kraft 05.03, og varer til og med 18. mars.

Her er rådene og reglene som gjelder for alle i Fredrikstad de neste to ukene.

  • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

  • Det er ikke tillatt å gjennomføre idrettsarrangementer, inkludert stevne, cup, turnering og kamp. Likevel tillates konkurranseaktivitet og arrangement for barn og ungdom under 20 år i individuelle utendørsidretter, som ikke innebærer nærkontakt og som ikke samler mer enn 50 personer, der deltakerne er fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (lokal forskrift som gjelder i perioden 09.03.2021, kl. 00.00 til og med 18.03.2021)

  • Det er ikke tillatt å drive innendørs gruppeidrettsaktivitet for voksne, i grupper på tre (3) eller flere. Dette gjelder også på treningssentre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter, som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre. Det er likevel tillatt med innendørs gruppetrening for toppidrettsutøvere. (lokal forskrift)

  • Alternativ trening for voksne kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski, må gjennomføres uten kontakt. Den generelle anbefalingen om minst 1 meters avstand mellom personer gjelder i alle situasjoner. (nasjonalt)

Treningssentre og svømmehaller:

  • Treningssentre kan kun holde åpent for innbyggere som bor fast i Fredrikstad eller Hvaler.

  • Her gjelder også regelen hvor det ikke tillatt å drive innendørs gruppeidrettsaktivitet for voksne, i grupper på tre (3) eller flere.

  • Svømmehaller kan holde åpent. Avstandskrav her gjelder som ellers i samfunnet.


Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

Comentarios


bottom of page