top of page
  • Sille Kingsrød-Kristoffersen

Regionale tiltak de neste dagene

Nå har regjeringen besluttet å avslutte de regionale tiltakene for kommunene i Oslo og Viken, som kom etter utbruddet av den engelske virusvarianten. Beslutningen er tatt i samråd med kommunene. Det er nå kommunene selv som må vurdere hvilke tiltak de vil ha utover nasjonale råd og bestemmelser.

De regionale tiltakene gjelder til og med 17. februar, hvor da Fredrikstad og Hvaler har bedt om at tiltakene som gjelder forlenges til og med 18. februar. Dette for å kunne ha nok tid til å vurdere egne tiltak.


Kommunene vil de neste dagene avgjøre hva som blir tiltakene lokalt.


Fredrikstad kommune ligger fortsatt under tiltaksnivå D:

Dette gjelder fortsatt for idrettslagene og idrettsutøvere i Fredrikstad (frem til de nye regionale tiltak blir bestemt):


  • Det er ikke tillatt å drive innendørs gruppeidrettsaktivitet for voksne, i grupper på tre eller flere. Det samme gjelder fritidsaktiviteter, som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Med voksne menes personer som er 20 år eller eldre. Det er likevel tillatt med innendørs gruppetrening for toppidrettsutøvere. (lokal forskrift).

  • Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for: Barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere kan holde åpent.

  • Det er i gjeldende forskrift åpnet for fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år både i ring 1 og i ring 2. Barn og unge under 20 år fra ring 1-kommuner kan derfor delta på aktiviteter i Fredrikstad nå.

  • Treningssentre kan holde åpent for de som er bosatt i kommunen. Sentrene må selv vurdere hvordan de kan iverksette nødvendige systemer som sikrer etterlevelse.

  • Skolesvømming, organiserte svømmekurs og organisert svømmetrening tillatt for barn og unge under 20 år og profesjonelle toppidrettsutøvere.

  • Voksne anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs, men å trene utendørs dersom det er mulig å holde god avstand. Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, også innendørs.


Det er ikke nødvendigvis slik at opphøringen av regionale tiltak betyr at det kommer lettelser i kommunen. Vi ber folk om å følge med når endringer kommer de neste dagene.

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page