top of page
  • Sille Kingsrød-Kristoffersen

Søndag 09.04 kan det komme korona-lettelser

Regjeringen har bestemt at Fredrikstad skal ut av tiltaksnivå 5B og følge de nasjonale covid-19-reglene fra midnatt mandag 10. mai.

Søndag klokka 15.00 møtes formannskapet for å behandle forslag til lokal koronaforskrift, som tillegg til de nasjonale reglene. Under ser du noen av lettelsene som kan komme fra og med mandag 10. mai, dersom formannskapet vedtar kriseledelsens forslag til ny lokal forskrift:


- Hvis forslaget til lokal forskrift vedtas, vil det fortsatt ikke være tillatt å organisere innendørs fritidsaktivitet for personer over 20 år.


- Det kan bli tillatt med utendørs gruppetrening for inntil 20 deltakere som holder minst to meters avstand – så lenge dette ikke er et arrangement etter nasjonal covid-19 forskrift §13 a.


- Treningssentrene kan åpne for innbyggere bosatt i Fredrikstad og Hvaler, det eneste unntaket er innendørs gruppetrening, som fortsatt ikke vil være tillatt.
Dette er de nåværende forskriftene i Fredrikstad:

  • Barn og unge under 20 år kan delta på fritidsaktiviteter utendørs. De kan da også unntas fra anbefalingen om stand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.

  • Voksne over 20 år kan drive med fritidsaktiviteter ute i grupper, men må opprettholde en meters avstand.

  • I de tilfellene aktiviteter kan foregå utendørs, oppfordrer vi til det. Hvis ikke det er mulig, skal de avholdes som vanlig.

  • Det er ikke tillatt å organisere innendørs idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Innendørs organisert trening for toppidrettsutøvere er likevel tillatt. (Toppidrett er definert som utøvere som har idrett som hovedinntektskilde, som har et idrettslag som hovedarbeidsgiver, eller som mottar stipend fra Olympiatoppen. Innenfor fotball er unntaket begrenset til de to øverste divisjonene for kvinner og menn).

Treningssentre og svømmehaller:

  • Det er tillatt med utendørs treningskamper i fotballens to øverste divisjoner for kvinner og menn, med kun spillere, støtteapparat og dommere til stede.

  • individuell trening og behandling som det kan bestilles time til. Det betyr blant annet trening med personlig trener, både én til én-timer og én til to-timer. Behandling kan være time hos for eksempel en massør eller fysioterapeut i treningssenteret. Når det gjelder siste punkt om individuell trening og behandling som har skapt forvirring, gjelder altså følgende: Treningssentrene kan holde åpent for personlig oppfølging. Det innebærer nærmest ett medlem av gangen som er inne på senteret når man trener. Det typiske er en PT-time. Dette omfatter også flere PT-er med enkeltkunder inne i et senter samtidig, så lenge det er forsvarlig ift smittevernreglene. Det innebærer altså ikke vanlig trening på egenhånd på treningssenter.

  • Svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng o.l. skal være stengt. Følgende tilbud kan likevel holde åpent: svømming for toppidrettsutøvere (toppidrett er definert som utøvere som har idrett som hovedinntektskilde, som har et idrettslag som hovedarbeidsgiver, eller som mottar stipend fra Olympiatoppen), rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Arrangementer:

Hovedregelen er at det ikke er tillatt å gjennomføre arrangementer.

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute (med unntak av: livssynssamlinger og seremonier i tros- og livssynshus, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, bisettelser, dåp og konfirmasjon).

  • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Siste innlegg

Se alle

Komentarai


bottom of page