top of page
Søk
  • Forfatterens bildeSille Kingsrød-Kristoffersen

Strengere tiltak i hele landet. Dette gjelder for Fredrikstad.

23. mars innførte regjeringen strenge smittetiltak over hele landet. I Viken og Fredrikstad er det allerede strenge tiltak, men nå blir èn meter avstand til to meter.


Ellers er det forsatt de samme tiltakene som gjelder for idrett og fritidsaktiviteter i Fredrikstad:

  • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

  • Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

  • Svømmehaller holder stengt

  • Treningssenter holder stengt


Skal man gjennomføre et arrangement, gjelder følgende nasjonale regler:

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute (med unntak av begravelser og bisettelser).

  • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.


36 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page