top of page
  • Stefan Løkse

Tilskudd for de som har mottatt momskompensasjon i 2020 

255 millioner kroner skal fordeles til de som har fått momskompensasjon i 2020, gitt at de har hatt merkostnader eller inntektsbortfall som følge av covid-19-restriksjoner.

Søknadsfristen er 20.april


Les mer om denne tilskuddsordningen her.


bottom of page