top of page

Inkluderingstiltak.

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Ferieaktivitet

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

Barneidrettens dag

Barneidrettens dag er et arrangement som gjennomføres av Fredrikstad idrettsråd i samarbeid med Østfoldhallene. Bakgrunn for arrangementet må ses i lys av rollen idrettsrådet har hvor det å sikre best mulig kår for idretten er en av våre viktigste oppgaver. 

Idrettslagene haren viktig posisjon i det å utvikle positive og sunne miljøer spesielt for barn og unge i det vi kan kalle for fritidssamfunnet, listen er lang men her jeg vil fremheve betydningen av fysisk aktivitet og det sosiale betydningen. 

Barneidrettens dag som for øvrig arrangeres for x gang)  har vi erfart har utviklet seg til et flott arrangement som barn, unge mellom  6-12 år. kan få oppleve i dag 23 forskjellige typer idrettsaktiviteter, og samtidig det lokale idrettslaget.  

Miljøkontaktordningen

FRID skolen er et kompetanse tilbud for ungdom over 15 år innen idrett.

Nettverk barneidrett

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

bottom of page