top of page

Slik jobber miljøkontaktene

Vi har miljøkontakter som jobber i både små og store klubber. Kanskje er dere bare en eller to miljøkontakter, kanskje er dere enda flere. Dette er ingen fasit, men vi har noen ønsker for hvordan miljøkontaktene bør jobbe:

 • Kontingent og treningsavgift - kartlegger behov fortløpende. 
   

 • Kontaktpunkt for nye barn og unge i klubben - Tar imot nye spillere til klubben på en hyggelig og inkluderende måte
   

 • Informasjon og språk - passer på at all informasjon når ut (lapper, Facebook, sms) uten at språk blir en barriere. Påminner om påmelding til cuper og arrangementer.
   

 • Løpende kontakt med hjemmet og barnet. Dersom det er en hendelse med barnet på trening/kamp (f.eks. håndgemeng/bråk med andre spillere), er det naturlig at en voksenperson slår ned på dette og viser hvilke verdier som gjelder hos dere. Miljøkontakten (eller annen voksenperson) bør da ha en samtale med hjemmet og forklare situasjonen, og få hjemmet til å forstå hvorfor ting ble som det ble, hvorfor dette ikke er greit og hvordan de ønsker å ha det framover. Forhåpentligvis unngår man at språk- og kulturforskjeller fører til at barnet slutter med idrett.
   

 • Transport og kjørelogistikk - gjør forutsigbare kjøreavtaler slik at transport ikke blir en barriere som hindrer deltagelse.
   

 • Klær og utstyr - være behjelpelig med utstyr ("utstyrspool"/individuelt innkjøp) slik at mangel på dette ikke hindrer deltagelse,
   

 • Bro mellom klubben og hjemmet - Jobbe proaktivt for å være en bro mellom klubben/laget og hjemmet: Gjøre hverdagen enklere for barn og hjem i målgruppen. Være i forkant.​

Klubber med en eller to miljøkontakter

 • Inkluderingsarbeidet må forankres i klubben ved at man for eksempel deltar og informerer på styremøter.

 • Ha god dialog med lagenes trenere/lagledere.

 • Ta kontakt med den lokale skolen, ledelse/helsesøster/sosiallærer.

 • Vi oppfordrer til at dere inviterer dere selv på personal- og/eller foreldremøter, og informerer om prosjektet - vil da få henvendelser om aktuelle familier.

 • Vær tålmodig og start i det små. Prøv dere fram med en familie eller to.

 • Det kan være smart å bruke ressurspersoner i andre klubber, og lære av hverandre. Skaffe seg kunnskap om hvor og hvordan søke om midler (FRID).

Klubber med flere miljøkontakter

 • Inkluderingsarbeidet må forankres i klubben. Delta og informere på styremøter.

 • Holde dialog med flere instanser, tilhørende barne- og ungdomsskoler er sentrale. Barnevernet og andre instanser kan òg være aktuelt.

 • Det er hensiktsmessig at hver klubb har en inkluderingsansvarlig. Og dere bør ha et nettverk internt blant miljøkontaktene (gruppe/chat på Facebook f.eks.).

 • God dialog med de ulike lagene/lagledere i deres klubb.

 • Inkluderingskontakten bør være med i FRIDs nettverk.

Rugby Game
bottom of page