Klubbutviklingsprisen 2014 til Kongstensvømmerne


I forbindelse med FRID – seminaret 18. oktober på City ble Kongstensvømmerne tildelt årets klubbutviklingspris med følgende begrunnelse:

«Fra å være en klubb med betydelig fokus på konkurransesvømming, har klubben i tillegg utviklet seg til å bli et idrettslag som har tatt et betydelig samfunnsansvar. Både gjennom "Trara - prosjektet" hvor mer enn 140 barn har fått gratis svømmeopplæring, gjennom svømmeopplæring for ungdom i Kongstenbadet i sommer og videreført på Trara i høst, har klubben lagt ned et omfattende arbeid med tilrettelegging av svømmeopplæring og bruk av egne svømmeinstruktører, som også er sentrale i den daglige driften av klubben. Dette arbeidet har ikke minst kommet mange barn og unge med innvandrerbakgrunn, til gode. Ikke bare har dette gitt Kongstensvømmerne et godt omdømme, det gir også et viktig signal inn i Fredrikstad - samfunnet om at idretten ønsker å være en bidragsyter til det gode samfunn!»

Prisen ble første gang utdelt i fjor til Lervik IF for deres utvikling av eget anlegg. Prisen er på 20.000 kroner og er gitt av Hotell Rica City og FRID. Prisutdelingskomiteen har bestått av Rune Solberg fra City, Morten Nilsen fra FRID og med Kulturutvalgets leder Camilla S. Eidsvold som leder.

#barneidrett #støtteordning

6 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Spennende fagsamling/temakveld tirsdag 13. april

Tirsdag kveld 13. april arrangerer Fredrikstad idrettsråd fagsamling/temakveld med tittel "Hvorfor blir vi ikke bedre? Totalbelastning, helhetstenkning og individualisering i ungdomsidretten". Vår gje