top of page
  • Kristian Smiseth

Gi alle barn en sjanse – Søk om inkluderingsmidler for idrettsaktiviteter i Fredrikstad!

Oppdatert: 15. mar.

Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd utlyser nå inkluderingsmidler til idrettslagene i Fredrikstad.


Mange barn og unge kommer fra hjem med vedvarende lavinntekt, og i Fredrikstad gjelder dette for opp mot hvert femte barn under 18 år. Disse barna og ungdommene står i fare for å oppleve at de ikke har de samme godene som andre barn.


Ønsker idrettslaget å gjøre en innsats for å rekruttere og tilby aktivitet til noen av disse barna og ungdommene? Enten det er ferieaktivitet, åpen hall, ukentlig idrettstilbud eller et nytt og spennende aktivitetstiltak - så kan idrettslaget søke om midler til slike tiltak innen 03. april 2024.For alle retningslinjer og prioriteringsområder, les "Retningslinjer for 2024".


Siste innlegg

Se alle

Innkalling til Årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idretts- Og Aktivitetsråd. Årsmøtet avholdes 14. mai 2024 klokken 18:00, i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad. Inngang H11 ved kaffe

תגובות


bottom of page