top of page
  • Stefan Løkse

Millioner ekstra til klubbeide anlegg


I posisjonspartienes forslag til budsjett for Fredrikstad kommune er det plusset på 2 millioner ekstra i tilskudd til idrettslagene. Dette var FRIDs prioriterte ønske i det årlige møte med politikerne 27. oktober. I 2013 gjorde FRID en uformell undersøkelse blant klubber som driver i egne anlegg som viste at disse klubbene hadde kostnader knyttet til anleggsdrift på mer enn 20 millioner kroner. Samtidig var den kommunale støtten på mindre enn èn million. En økning på 2 millioner vil derfor representere en forskjell.

bottom of page