top of page
  • Stefan Løkse

300 deltakere på kurs og konferanser i regi av FRID i høst


I løpet av denne høsten har over 300 ledere, trenere og ungdommer deltatt på kurs og konferanser i regi av FRID. Dette tilfører kompetanse til klubbene i Fredrikstad, men er samtidig viktige møteplasser på tvers av både idrettslag og idretter. Sammen med idrettskretsen har vi arrangert to Aktivitetslederkurs, barneidrett med 50 deltakere og et inkluderingskurs «Du och jag, Alfred» med 25 deltakere. Et høydepunkt var fagkvelden i september hvor professor og leder av Olympiatoppens avdeling for Idrettspsykologi Anne Marte Pensgaard foredro om «Indre motivasjon». 80 sentrale ledere og trenere innen barne- og ungdomsidretten deltok her. Lørdag 18. oktober ble det årlige FRID – seminaret for ledere gjennomført på hotell Rica City med 60 deltakere, mens 50 tenåringer deltok på Ungdomskonferanse samme sted søndag 19. oktober. Se video fra konferansen her. Ungdomskonferansen var også oppstart for FRID – skolen, et kompetansetiltak for ungdom over 15 år. FRID – skolen fortsetter nå med avdelinger i Borge og på Rolvsøy og hvor «Arrangementsskolen» er tema og som skal avsluttes med «Åpen hall for ungdom» både i Rolvsøy- og Borgehallen i løpet av vinteren. Rundt 20 ungdommer deltar i hver av disse avdelingene.

Go Team
bottom of page