top of page
  • Stefan Løkse

FRID ønsker debatt om anleggsutvikling


FRID har ifølge Idrettsforbundets lov oppgaven å sammenfatte idrettens ønsker og behov i forhold til kommunen. Det kanskje viktigste område er knyttet til anleggsutvikling. Annet hvert år vedtas det på årsmøte i FRID en prioritering av anlegg som formidles videre til kommunen. Det er mange ulike behov rundt om i idrettslagene og de fleste idretter føler at de trenger bedre forhold for sin idrett. FRID samler derfor klubbene til et ledermøte 4. februar for å diskutere en slik prioritering. Til møtet er det laget et debattnotat som du kan lese her

bottom of page