FRID ønsker debatt om anleggsutvikling


FRID har ifølge Idrettsforbundets lov oppgaven å sammenfatte idrettens ønsker og behov i forhold til kommunen. Det kanskje viktigste område er knyttet til anleggsutvikling. Annet hvert år vedtas det på årsmøte i FRID en prioritering av anlegg som formidles videre til kommunen. Det er mange ulike behov rundt om i idrettslagene og de fleste idretter føler at de trenger bedre forhold for sin idrett. FRID samler derfor klubbene til et ledermøte 4. februar for å diskutere en slik prioritering. Til møtet er det laget et debattnotat som du kan lese her

#anlegg #politikk

7 visninger

Siste innlegg

Se alle

Inkluderingskurs

Inkluderingskurs tirsdag 20. oktober! Fredrikstad idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til inkluderingskurs. Tid: 20. oktober kl. 18:00-20:00 Hvem: Miljøkontakter i Fredrikstad Sted: Victoria Hote

Ferie- og høstaktiviteter

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktivite