Idrettsregistreringen for 2014


Vi minner om at Idrettsregistreringen for året 2014 åpnes 2. januar og lukkes 31 januar.

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten.

Vi minner også om NIFs Forskrift om medlemsregister:

Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere sentrale medlemsopplysninger i Registeret, jf. § 3.

Les videre om forskriften her

Les videre om idrettsregistreringen her

#idrettsadministrasjon #lokaleaktivitetsmidlerlam

7 visninger

Siste innlegg

Se alle

Inkluderingskurs

Inkluderingskurs tirsdag 20. oktober! Fredrikstad idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til inkluderingskurs. Tid: 20. oktober kl. 18:00-20:00 Hvem: Miljøkontakter i Fredrikstad Sted: Victoria Hote

Ferie- og høstaktiviteter

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktivite