top of page
  • Stefan Løkse

Idrettsregistreringen for 2014


Vi minner om at Idrettsregistreringen for året 2014 åpnes 2. januar og lukkes 31 januar.

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten.

Vi minner også om NIFs Forskrift om medlemsregister:

Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere sentrale medlemsopplysninger i Registeret, jf. § 3.

Hands on Keyboard

Siste innlegg

Se alle
bottom of page