Idrettsregistreringen for 2014


Vi minner om at Idrettsregistreringen for året 2014 åpnes 2. januar og lukkes 31 januar.

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten.

Vi minner også om NIFs Forskrift om medlemsregister:

Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere sentrale medlemsopplysninger i Registeret, jf. § 3.

Les videre om forskriften her

Les videre om idrettsregistreringen her

#idrettsadministrasjon #lokaleaktivitetsmidlerlam

7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Ny forskrift fra Fredrikstad kommune

Disse forskriftene er gjeldende fra og med 22. januar til og med 4. februar: · Barn og unge under 20 år: Det er tillatt å ha organisert trening. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters