Idrettsregistreringen for 2014


Vi minner om at Idrettsregistreringen for året 2014 åpnes 2. januar og lukkes 31 januar.

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten.

Vi minner også om NIFs Forskrift om medlemsregister:

Idrettslaget skal føre elektronisk medlemsliste og oppdatere sentrale medlemsopplysninger i Registeret, jf. § 3.

Les videre om forskriften her

Les videre om idrettsregistreringen her

#idrettsadministrasjon #lokaleaktivitetsmidlerlam

7 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Spennende fagsamling/temakveld tirsdag 13. april

Tirsdag kveld 13. april arrangerer Fredrikstad idrettsråd fagsamling/temakveld med tittel "Hvorfor blir vi ikke bedre? Totalbelastning, helhetstenkning og individualisering i ungdomsidretten". Vår gje