top of page
  • Stefan Løkse

Søknad om Lokale aktivitetsmidler (LAM)


Fredrikstad Idrettsråd (FRID) skal i høst fordele mer enn 4 millioner kroner til idrettslaga i Fredrikstad i Lokale Aktivitetmidler (LAM).

Fordelingen skjer etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet i FRID 23. april 2015.

Les mer om ordningen her

Eller gå direkte til søknadskjema her

Det stilles krav om underskrevet kontrakt fra fagansvarlig, barneidrett (FA), trenerkoordinator, ungdomsidrett (TK) og miljøkontakter (MK) (tidligere kalt hjelpetrenere).

Likeledes stilles det følgende krav til ulike tiltaksgrupper:

FA og TK skal ha gjennomført Aktivitetslederkurs, barneidrett. De som ikke har gjort det tidligere må gjøre det på kurs som gjennomføres 25. august, 29. august og 2. september.

Det gjennomføres Obligatorisk fagkveld for FA og TK 9. september på hotell City med tema: "Barneidrettsbestemmelsene, en pest og plage, eller plattform for utvikling.

Foredragsholder er Espen Tønnesen fra Olympiatoppen.

For MK er kurset "Du och jag, Alfred" obligatorisk. De som ikke har tatt det tidligere må ta dette 7.september på Idrettens Hus.

Merk at torsdag 28. mai kl. 17 - 18 på Idrettens Hus , møterom B, blir det avholdt orienteringsmøte om "Alternativ ungdomsaktivitet", som er et nytt søkeralternativ i år.

Running Children
bottom of page