top of page
  • Stefan Løkse

Fredrikstadidrettens anleggsbehov.


Idretten i Fredrikstad vil prioritere bygging av nye idrettshaller på Trosvik, Lunde og Begby. Politikerne vil bygge «Arene Fredrikstad».

Idretten sier naturligvis ja takk til alle nye anlegg. I løpet av kommende bystyreperiode vil vi gjerne ha «Arena Fredrikstad», ridesenter på Thorslund, nye idrettshaller på Trosvik, Lunde og Begby, tennishall, 5 nye kunstgressbaner og nytt kunstgressdekke på 5 av dagens baner. Videre vil vi gjerne ha nye aktivitetsområder i sentrum, bygge en kunstgress-slette på Mineberget for nye idretter og kombinert rulleski- og kunstsnøanlegg i Brønnerødskogen. Ikke minst også kunne videreutvikle barnas uterom i skoler og barnehager.

Sammen med byggingen av den nye Lislebyhallen og rehabiliteringen av svømmeanleggene på Kongsten, vil dette ha en investeringskostnad på langt over 800 millioner kroner. Idretten skjønner at dette vil være vanskelig, egentlig umulig i løpet av en periode fram til 2020. Derfor har vi også i betydelig grad de siste årene vært tydelig på prioriteringer. Disse prioriteringene faller som sagt ikke sammen med politikernes prioriteringer.

Ny hall på Lisleby står ferdig akkurat nå. Rehabiliteringen av Kongsten – badene er godt i gang og nytt ridesenter skal etter planen ha byggestart neste år. Dette har en samlet kostnad på tilsammen vel 300 millioner.

Når idretten i Fredrikstad ikke har funnet å kunne prioritere ishockeyanlegget «Arena Fredrikstad» skyldes det et kostnadsbilde med investeringer på over 300 millioner og driftskostnader som mye sannsynlig vil ligge nærmere 10 millioner. Allerede i dag blir hockey subsidiert langt mer enn noe annen idrett og klubb i Fredrikstad. Med tanke på hvor laber driftsstøtten fra kommunen er til den øvrige idretten som driver i egne anlegg, vil en dobling av denne kommunale støtten ikke være akseptabel.

Idretten prioriterer bygging av lokale idrettshaller på Trosvik, Lunde og Begby som det viktigste i kommende bystyreperiode. Først for de 1500 – 2000 elevene som vil gå på disse skolene, i en alder hvor fysisk aktivitet kanskje er aller viktigst. Politisk er ingen av disse hallene prioritert. Det betyr at de som begynner i første klasse på disse skolene akkurat nå, vil gå gjennom sju år med ytterst kummerlige forhold på dette området. Dernest naturligvis også fordi slåsskampen om halltid fra idrettslagene er større enn noen gang. Kostnaden ved å bygge disse banene kan variere mye, men det bør bli mye (miljø)hall for 150 – 200 millioner.

Siden i fjor høst har fotballklubbene i Fredrikstad, sammen med FRID, gjennomført en kunstgress – prosess for å avklare behovene for rehabilitering av eksisterende baner og behov for nye baner. I løpet av perioden fram til 2020 bør 5 baner legge nytt kunstgressdekke, mens det er behov for nye kunstgressbaner på Borgar, Gresvik, Kråkerøy, Skogstrand og Trosvik. Klubbene ønsker et faglig og økonomisk samarbeid med kommunen som innebærer at den kommunale andelen på investeringer vil ligge på 15 – 20 millioner. Og det må gjentas at fotballen er i særklasse den største idretten i Fredrikstad, med det største rekrutteringspotensiale og med muligheter for det rimeligste tilbudet for barn og unge. Sammen med idrettshallene vil de også representere en sentral kraft i å bygge levende lokalmiljøer.

Vi er undrende til de politiske prioriteringene som er gjort så langt på idrettsanlegg. Her er det verken tatt hensyn til behov eller barns oppvekstsvilkår. Og idretten blir ikke hørt. Derimot har Fredrikstad Næringsforening blitt hørt i forhold til «Arena Fredrikstad». Ganske pussig. Men slik er det, selv om det aldri er for sent å snu.

Jon Erik Eriksen, anleggsansvarlig

Svein Femtehjell, daglig leder

Fredrikstad Idrettsråd.

bottom of page