Vedtak on Anleggsutvikling 2015-22


FRIDs anleggs politikk bygger på enstemmig vedtak på vårt årsmøte i mars 2015 hvor det var 54 stemmeberettigede fra 29 klubber tilstede. Disse klubbene representerte 66% av medlemsmassen i Fredrikstad Idrettsråd. Når man i media nærmest kan få inntrykk av at FRIDs utspill er av privat karakter, er det helt feil. Dette er det Fredrikstadidretten mener etter en demokratisk prosess. Vil du se prioriteringen i "Anleggs-utvikling 2015 - 22", kan du lese dokumentet vedlagt

Last ned

an

#anlegg #politikk

11 visninger

Siste innlegg

Se alle

Inkluderingskurs

Inkluderingskurs tirsdag 20. oktober! Fredrikstad idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til inkluderingskurs. Tid: 20. oktober kl. 18:00-20:00 Hvem: Miljøkontakter i Fredrikstad Sted: Victoria Hote

Ferie- og høstaktiviteter

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktivite