Vedtak on Anleggsutvikling 2015-22


FRIDs anleggs politikk bygger på enstemmig vedtak på vårt årsmøte i mars 2015 hvor det var 54 stemmeberettigede fra 29 klubber tilstede. Disse klubbene representerte 66% av medlemsmassen i Fredrikstad Idrettsråd. Når man i media nærmest kan få inntrykk av at FRIDs utspill er av privat karakter, er det helt feil. Dette er det Fredrikstadidretten mener etter en demokratisk prosess. Vil du se prioriteringen i "Anleggs-utvikling 2015 - 22", kan du lese dokumentet vedlagt

Last ned

an

#anlegg #politikk

11 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Spennende fagsamling/temakveld tirsdag 13. april

Tirsdag kveld 13. april arrangerer Fredrikstad idrettsråd fagsamling/temakveld med tittel "Hvorfor blir vi ikke bedre? Totalbelastning, helhetstenkning og individualisering i ungdomsidretten". Vår gje