top of page
  • Stefan Løkse

Frid skolen-Ung møttes til sesongens første samling


På lørdag møttes 17 elever fra Borge ungdomsskole og Haugeåsen skole til første del av FRID- skolen- UNG.

Her ble de presentert opplegget av Trond “Kurte” Andreassen fra FRID og Cathrine Eriksen fra ØIK.

Samlingen ble preget av et stort engasjement fra elevene.

Fokus på den første dagen var å bli kjent og hvilke arrangementer som de skulle få ansvar for å gjennomføre gjennom skoleåret.

Neste samling blir søndag 08. desember på Borge ungdomsskole med frammøte kl. 15.00.

Vi ses!

Mvh

Kurte og Carthrine


bottom of page