top of page
  • Stefan Løkse

Du&Jag Alfred Del 2


FRID inviterer til

Du&Jag Alfred del 2.

For hvem: Kurset bør tas (også krav for tilskudd over LAM) av alle miljøkontakter, men er åpent også for andre interesserte.

Dato: Mandag 23. januar.

Tema: Mens kursdel 1 særlig har fokus på inkludering av fremmedkulturelle, har denne kursdelen særlig fokus på barn med atferdsproblemer, ofte knyttet til ADHD eller syndromer. Hvordan kan vi sikre at disse barna kan finne sin plass i treningsgruppa og kan vi ha egne miljøkontakter i denne rollen?Hva med de barna som trenger ennå mer oppfølging? Hvordan kan vi hjelpe disse

Sted: Dikeveien 28, Idrettens hus, møterom A.

Program: Kan leses nedenfor eller lastes ned som dokument ved å klikke her

«Miljøkontaktenes rolle.»

Med Trond «Kurte» Andreassen

FRID støtter klubbene med midler til miljøkontakter, både i forhold til inkludering av flerkulturelle og barn med særlig behov for oppfølging ellers.

«Barn med atferdsproblemer»

Med Malin Klavenes

Atferdsproblemer er knyttet alle barn som sliter for å finne seg til rette i ei treningsgruppe, fra de hyperaktive til de helt passive.

«Funksjonshemmede barn i idretten»

Med Hilde Solgaard.

Hva med de som ikke kan fungere i en vanlig treningsgruppe? Utfordringer og muligheter.

Siste innlegg

Se alle
bottom of page