top of page
  • Stefan Løkse

Aktivitetslederkurs 27 februar, 2 og 4 mars


Har du blitt kastet inn i trenerrollen og føler deg usikker på hvordan du organiserer en trening for barn mellom 5-12 år? / Vil du ha tips til hvordan du legger til rette aktiviteten slik at barn mestrer, opplever idrettsglede, og har lyst å komme på neste trening? Da er dette kurset for deg!

Målgruppe (1): Alle som ønsker å trene barn I alderen 5-12 år I skole, SFO og idrettslag. Nedre aldersgrense på kursdeltakere er 15 år Målgruppe (2): I tillegg krever FRID at de som får støtte som fagansvarlige og trenerkoordinatorer I sin klubb gjennomfører kurset uavhengig av egen idrettsutdanning. Dette for å skape en mest mulig felles plattform for barneidretten I Fredrikstad, og for å kunne markedsføre kurset for sine instruktører.

Innhold:

Modul 1 – Hva er god barneidrett? Modul 2 – Barns utvikling og læring Modul 3 – Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? Modul 4 – Praktiske tips til bardrettstreneren

Tid:

Onsdag 27. Februar – Idrettens hus, møterom C. Kl. 1800-2100 (teori) Lørdag 2. Mars – Cicignon skole, gymsal Kl. 0900-1500 (praksis, husk treningstøy) Mandag 4. Mars – Idrettens hus, Møterom C. Kl. 1800-2100 (teori) NB! Husk matpakke. Pris: Gratis Kurslærer: Cathrine Eriksen Påmelding: Elektronisk påmeldinsskjema. Klikk her Påmeldingsfrist: Omgående og Senest 24. August.

Aktivitetslederkurs barneidrett gir deg kunnskap om hvordan barn utvikler seg helhetlig – fysisk, motorisk, psykisk og sosialt – gjennom fysisk aktivitet. Som aktivitetsleder er du viktig for barns utvikling. Aktivitetslederkurs barneidrett gir deg kunn- skap og trygghet til å drive variert aktivitet. Da kan du gi alle barna både mestringsopplevelser og utfordringer – en forutsetning for idrettsglede.

Kursets mål, målgruppe og omfang

Aktivitetsleder får ved fullført kurs kunnskap om

• Idrettens verdigrunnlag • Idrettens barnerettigheter og Bestemmelser om barneidrett • Barns utvikling og aldersrelatert trening • Organisering av hensiktsmessig aktivitet • Egen trenerrolle

Målgruppe for kurset Alle som ønsker å trene barn i alderen 5–12 år. Kursdeltager skal ha fylt 15 år det året de tar kurset.

Omfang og gjennomføring 16 timer (1 undervisningstime = 45 minutter). 12 timer er med kurslærer – både teori og praksis. 4 timer som e-læring.

Ta kontakt med Fredrikstad idrettsråd for mer informasjon . Du kan melde deg på kurset direkte via internettsiden www.frid.nobottom of page