top of page
  • Stefan Løkse

Velkommen til folkemøte: Idrettens framtid i Fredrikstad


Mandag 9. september 2019 er det kommunevalg i Fredrikstad. Valgresultatet og partipolitikken vil kunne få stor innflytelse for hvordan idretten i kommunen utvikler seg de kommende årene.

I denne paneldebatten tar idretten opp en rekke spørsmål. Til oss kommer partitoppene i Fredrikstad – og mange kjente idrettsledere.

Hvordan er gjennomføringsktraften for bygging av vedtatte anlegg?

Vil kommunen bedre rammebetingelsene til idretten? Avsettes det tilstrekkelig med areal til å bygge idrettsanlegg? Vil Fredrikstad kommune satse idrettens samfunnsansvar?

Det er noen av spørsmålene som vi skal ta for oss.

Kom og delta i debatten! Da er du med og påvirker fremtiden for idretten i Fredrikstad.

Dato: 20. august 2019 Tid: 19:00-21:00 Sted: Litteraturhuset Arrangør: Fredrikstad Idrettsråd

Gratis inngang.

Program (med forbehold om små endringer)

19:00 Åpning 19:05 Ordet til debattleder Roy Freddy Andersen 19:08 Presentasjon av panel 19:20 FRID får ordet 19:25 Spørsmål rundt de 3 hovedtemaene, anlegg, idrettens samfunnsansvar og idrettens rammebetingelser 20:40 Oppsummering 20:55 FRID får ordet 21:00 Avslutning


bottom of page