Liselotte Verbeek ny styreleder


Idrettsrådets leder John Fredrik Olsen er av Bystyret 17.10.2019 valgt til nestleder i Kontrollutvalget i Fredrikstad kommune for perioden 2019-2023. Dette vervet er ikke forenlig med å være leder/styremedlem av idrettsrådet, og han vil derfor fratre med umiddelbar virkning. Nestleder Liselotte Verbeek trer fra 01.11.2019 inn som fungerende leder av Fredrikstad idrettsråd frem til årsmøtet våren 2020. Som 1. varamedlem rykker Marius Syversen opp som styremedlem frem til samme årsmøte.

Vi takker John Fredrik for en fantastisk innsats i hans tid i FRID.


97 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Ny forskrift fra Fredrikstad kommune

Disse forskriftene er gjeldende fra og med 22. januar til og med 4. februar: · Barn og unge under 20 år: Det er tillatt å ha organisert trening. De kan også unntas fra anbefalingen om 1 meters