top of page
  • Stefan Løkse

FRID inviterer til ledermøte!

Oppdatert: 5. apr.

Tid: 19:00 - ca. 20:30 Sted: Mosseveien 37, 1610 Fredrikstad (kartlenke) Dato: Tirsdag, 9. April

Målgruppe: Styreleder/styremedlemmer, inntil 2 fra hver klubb.

Formål: Utveksle erfaringer, drøfte temaer og gi innspill. 

Foreløpige punkter:

  • Lokale aktivitetsmidler (LAM), retningslinjer og lokale kriterier - Justeringer?

  • Ny FRID anleggsplan - Forenkling?

  • Ny FRID handlingsplan - Løfte frem inkludering i bred forstand?

  • Annet? Send om mulig stikkord på forhånd. 


Påmelding til ledermøte: Individuell påmelding gjøres senest onsdag 3.april her i påmeldingskjemaComments


bottom of page