top of page
  • Kristian Smiseth

FRIDs kommende arrangementer og samlinger høsten 2024

Etter en forhåpentligvis lang og god sommerferie drar FRID i gang en rekke kompetansehevende tiltak og interessante arrangementer til høsten. Det er bare å holde av datoene for det som kommer, og utfyllende informasjon om de ulike arrangementene vil oppdateres når det nærmer seg. Program er under utarbeidelse.


  • Tirsdag 20.08: Inkluderingskurs for miljøkontakter og andre interesserte

  • Tirsdag 20.08: Nettverksmøte for tillitsvalgte i Økonomisk Inkludering

  • Torsdag 22.08, søndag 25.08 og tirsdag 27.08: Barneidrettstreneren (kurs over 3 dager)

  • Mandag 02.09: Markering av 10-årsjubileet for Idrett-skole

  • Lørdag 07.09: Barneidrettens dag i Østfoldhallen

  • Lørdag 12.10: Idrettsseminaret


Med forbehold om endringer.


Inkluderingskurs for miljøkontakter

Når: Tirsdag, 20.08 2024 fra kl 18:00 til 20:00

Sted: Blå Kors, Mosseveien 37

Gjelder: Miljøkontakter i klubbene

Påmelding: Påmeldingslenke er sendt klubbene.


Inkluderingskurset er samlinger primært for å gi en innføring i miljøkontaktens rolle, men tar også opp problemstillinger rundt inkludering i idretten.


Kurset er obligatorisk for å motta visse midler fra lokale aktivitetsmidler. Er kurset gjennomført av miljøkontakten tidligere, er det ikke behov for å gjennomføre kurset på nytt, men vi oppfordrer til en oppdatering.Nettverksmøte for tillitspersonene i Økonomisk Inkludering


Når: Tirsdag, 20.08 2024 fra kl 20:00 til 21:00

Sted: Blå Kors, Mosseveien 37

Gjelder: Tillitspersonene i Økonomisk Inkludering

Påmelding: Påmeldingslenke er sendt klubbene.


Informasjons- og erfaringsutveksling for klubbenes tillitspersoner i ordningen.Barneidrettstreneren

Når: Kurset går over 3.dager:

Torsdag 22. august – Kl. 18.00-21.00 (teori - Cicignon skole)

Søndag 25. august – Kl. 10.00-15.00 (praktisk - Cicignon skole)

Tirsdag 27. august – Kl. 18.00-21.00 (teori - Cicignon skole)

Gjelder: Fagansvarlig barneidrett + trenerkoordinator for ungdomsidretten.


Sted, påmelding og beskrivelse: Barneidrettstreneren Fredrikstad (idrettsforbundet.no)(frist. 15.august)

FRID i samarbeid med Viken idrettskrets inviterer til kurset "barneidrettstreneren" (tidligere aktivitetslederkurs). Målgruppe er alle som ønsker mer kunnskap om det å være barneidrettstrener. Kurset har fokus på:

  • Kunnskap om hvordan barn utvikler seg helhetlig – fysisk, motorisk, psykisk og sosialt, gjennom fysisk aktivitet

  • Tips for tilrettelegging av aktivitet

  • Bestemmelser og retningslinjer for barneidrett

I tillegg krever FRID at de som får full støtte som fagansvarlige og trenerkoordinator ungdomsidrett gjennom Lokale aktivitetsmidler skal ha gjennomført kurset.Barneidrettens dag

Når: Lørdag, 7. september 2024 fra 11:00 til 15:00 (for klubbene åpnes hallen 09:30 for rigging). Sted: Østfoldhallen (idrettsanlegget i 2. etasje)

Gjelder: Klubber som vil vise sin idrett + barn som vil teste ulike idretter. Påmelding (for klubbene): https://form.jotformeu.com/62172748213353 (frist: 22.08.2024) Barneidrettens dag er en tradisjonsrik og viktig idrettsfest i Fredrikstad hvor barn og unge i alle aldre får oppleve mestring og idrettsglede på tvers av mange idrettsaktiviteter.

I februar var det 25 ulike idrettslag til stede for å vise frem sin idrettsaktivitet for nærmere 3500 besøkende barn og foresatte. Det er bare for idrettslagene og publikum å holde av dagen for denne idrettsfesten.

Se utdrag fra idrettsgleden under Barneidrettens dag her:


Idrettsseminaret


Når: Lørdag 12.10.2024

Sted: Informasjon kommer

Gjelder: Målgruppe for seminaret er idrettens klubbledere, styremedlemmer, fagansvarlige barneidrett/ungdomsidrett, trenerkoordinatorer, miljøkontakter, trenere på ulike nivåer, lagledere, ungdomsutvalg, oppmenn og administrative ansatte med flere. Programmet er under utarbeidelse.

Påmelding: Påmeldingslenke er sendt klubbene.


Idrettsseminaret arrangeres stort sett årlig, og gjennom dette søker FRID å gi økt kunnskap til alle idrettens nøkkelpersoner som gjør en stor og viktig jobb rundt omkring i de ulike idrettslagene. Interessante foredragsholdere og spennende temaer som berører disse menneskenes daglige virke står på menyen. Informasjon om årets seminar legges ut når programmet er klart.


Comments


bottom of page