top of page
  • morten398

Inkluderingsmidler!

Vi lyser ut inkluderingsmidler! Visste du at omtrent hvert femte barn under 18 år i Fredrikstad bor i vedvarende lavinntektshusholdninger?


Ønsker ditt idrettslag å gjøre en innsats for å rekruttere noen av disse barna og ungdommen? Ønsker dere et innkjøp av utstyr som fjerner eller reduserer de økonomiske barrierene for å starte med deres idrett? Ønsker dere å samarbeide med den lokale skolen om et aktivitetstilbud etter skoletid i skolens lokaler? Ønsker dere å sette i gang et eget aktivitetstiltak for foreldre med innvandringsbakgrunn, eller å øke denne gruppas engasjement og deltakelse i idrettslaget?

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page