Innkalling til årsmøte i Fredrikstad Idrettsråd

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad idrettsråd. Årsmøtet avholdes 04.03.2021, Kl. 18:30. Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt. Klubbene bes om å registrere sine representanter innen 04.03.2021 kl:12:00, via følgende lenke:

PÅMELDING


Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet. Det sendes det ut en lenke til de påmeldtes e-postadresse, slik at de får tilgang til møtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet (18.02.2021). Benytt følgende lenke for å fremme forslag:


FORSLAG Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider www.frid.no Klubbene kan delta med representanter etter følgende skala:

lag med inntil 99 medlemmer: 1 representant lag med 100 - 499 medlemmer: 2 representanter lag med over 500 medlemmer: 3 representanter Bedriftsidretten : 12 representanter Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stefan Løkse kontaktes på 95071972 eller pr. e-post stefan@frid.no

25 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Regionale tiltak de neste dagene

Nå har regjeringen besluttet å avslutte de regionale tiltakene for kommunene i Oslo og Viken, som kom etter utbruddet av den engelske virusvarianten. Beslutningen er tatt i samråd med kommunene. Det e

Informasjonsfora for Fredrikstadidretten

Vi fortsetter faste mandagsmøter for klubbenes ledere Møtet avholdes på Teams kl 19:00 Bli med på datamaskinen eller mobilappen Klikk her for å bli med i møtet Får du ikke knappen til å virke, kan du