top of page
  • Stefan Løkse

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd (frid) for å gjennomføre bl.a. supplerende valg etter ordinært årsmøte i mars.

Årsmøtet avholdes torsdag den 22. juni 2023 klokken 19:00 på Teams.


Påmelding:

Styreleder til hver klubb har fått tilsendt lenke til påmelding av sine representanter. Denne brukes for å få stemmerett under årsmøtet. Her bekrefter styreleder at representantene er valgt til å representere klubben av årsmøtet eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet.


Påmeldingsfrist er den 22. juni klokken 09:00 (samme dag som årsmøtet).


Andre deltakere (uten stemmerett) kan melde seg på til stefan@frid.no


Deltakelse


Lenke til Teams-møtet vil bli sendt ut til den oppførte klubbrepresentantens e-postadresse, som er angitt i påmeldingsskjemaet, senest samme dag som årsmøtet.


Representasjon / stemmerett / valgbarhet:


Alle idrettslag tilsluttet frid i minst seks måneder har representasjonsrett etter den skala som følger av frids lov:

  • Idrettslag med inntil 99 medlemmer: 1 representant

  • Idrettslag med inntil 100 - 499 medlemmer: 2 representanter

  • Idrettslag med over 500 medlemmer: 3 representanter

Representantene som representerer idrettslaget må være valgt på ordinært/ekstraordinært årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Dersom årsmøtet i det representasjonsberettigede idrettslaget ikke selv har oppnevnt representanter eller gitt fullmakt til styret, kan styret i det idrettslaget som har representasjonsrett oppnevne slike representanter jf. lovnormen for idrettslag.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Saksliste og sakspapirer:Mer informasjon:

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se frids lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stefan Løkse kontaktes på stefan@frid.no eller 95071972.

Comments


bottom of page