top of page
 • Kristian Smiseth

Invitasjon til kurset "Barneidrettstreneren" 22., 25. og 27. august

Ønsker du å lære mer om hvordan barn kan oppleve mestring og idrettsglede?


I samarbeid med Viken idrettskrets arrangerer Fredrikstad idretts- og Aktivitetsråd jevnlig kurs hvor dette spennende emnet belyses, og alle idrettslag i Fredrikstad er hjertelig velkomne til å sende sine representanter når vi nå åpner for nye påmeldinger til neste kurs.

Bli med på kurset Barneidrettstreneren, kurset som er midt i blinken for deg som er trener eller har en lederrolle rundt en barneidrettsgruppe.

Det er et krav for tilskudd fra FRID i form av Lokale Aktivitetsmidler (LAM) at klubbenes fagansvarlige har gjennomført ``Barneidrettstreneren`` eller bestått Trener 1-kurs i regi av det enkelte særforbund inneværende eller tidligere år.

På dette kurset lærer du om hvordan legge til rette for aktivitet slik at barna opplever glede, trygghet og mestring mens de leker seg inn i idretten. Alle barn har et tilretteleggingsbehov av ulik grad, og kurset vil gi deg tips og kunnskap om hvordan du på enkle måter kan møte slike utfordringer.

Tidspunkt Torsdag 22. august 2024 kl. 18:00-21:00 (teori) Søndag 25. august 2024 kl. 10:00-15:00 (praksis) Tirsdag 27. august 2024 kl. 18:00-21:00 (teori)


Trenerutvikler Cathrine Eriksen

Kurset har fokus på

 1. Kunnskap om hvordan barn utvikler seg helhetlig – fysisk, motorisk, psykisk og sosialt gjennom fysisk aktivitet

 2. Tips for tilrettelegging av aktivitet

 3. Bestemmelser og retningslinjer for barneidrett

Innhold

 1. Hva er god barneidrett?

 2. Barns utvikling og læring

 3. Relasjon til barn

 4. Lekende læring i trygge miljø

 5. Å trene barn - forventning og glede

Krav til deltaker

 • 1,5 timer E-læring som skal gjennomføres før kursstart.

 • 30 min Trenerattest som skal gjennomføres før kursstart.

 • Gjennomføre minst 80 % av kurset. Merk at modul 5 praktisk del er obligatorisk for å få godkjent Barneidrettstreneren.

 • Nedre aldersgrense er 15 år.

Pris Gratis for idrettslag i Fredrikstad


Påmeldingsfrist: 15.08.2024


Comments


bottom of page