top of page
  • Stefan Løkse

Ny samarbeidsavtale signert mellom FRID og Fredrikstad kommune

Fredrikstad Idretts- og Aktivitetsråd (FRID) og Fredrikstad kommune har signert en ny samarbeidsavtale for å forbedre samarbeidet og skape stabile og forutsigbare rammer for idretten i kommunen. Avtalen ble undertegnet mandag 24. juni av styreleder Anders Arvesen og ordfører Arne Sekkelsten.


Avtalens hensikt er å etablere retningslinjer og ansvarsfordeling i idrettssaker, styrke samspillet mellom FRID og kommunen, og klargjøre viktige prinsipper og gjensidige forventninger.


Alle saker av felles interesse for idretten i Fredrikstad skal formidles til og fra kommunen gjennom FRID, noe som fremmer løpende og gjensidig informasjonsutveksling og sikrer at både små og store idrettslag blir hørt.


Avtalen legger grunnlaget for et langsiktig og fruktbart samarbeid som vil gi positive ringvirkninger for hele idrettsmiljøet i Fredrikstad. FRID ser frem til å videreutvikle idretten i Fredrikstad sammen med kommunen, og er glade for å formalisere samarbeidet.תגובות


התגובות הושבתו לפוסט הזה.
bottom of page