top of page
  • Sille Kingsrød-Kristoffersen

Nye forskrifter kom tidligere enn ventet. Dette gjelder for idretten i Fredrikstad nå.

Til tross for at Fredrikstad signaliserte at de ønsket å beholde sin lokale forskrift blir vi en del av en svært streng tiltakspakke.

Tiltakene gjelder fra midnatt natt til 16. mars til og med søndag 11. april.

  • Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne og unge (med ett unntak, se under). Det samme gjelder fritidsaktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater.

  • Det blir tillatt med utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

  • Svømmehaller må holde stengt.

  • Treningssentre må holde stengt

Regjeringen har innført ekstra strenge tiltak i Viken, inkludert Fredrikstad.

Skal man gjennomføre et arrangement, gjelder følgende nasjonale regler:

  • Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute (med unntak av begravelser og bisettelser).

  • Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell, er tillatt.

Comments


bottom of page