top of page
  • Stefan Løkse

Søknad om Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Oppdatert: 13. mai 2020


Søknadsskjemaet for Lokale aktivitetsmidler er nå åpen for søknader.

Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne-og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt. FRID har tidligere stilt krav gjennomførte kompetansekrav for de det gjøres avtale med for å få tildkudd til tiltak (F.eksempel fagansvarlig barneidrett). De fleste av disse kompetansekravene (kurs) skulle gjennomføres i april/mai. På grunn av dagens situasjon er dette utsatt på ubestemt tid. Det er derfor mulig å legge inn søknad uavhengig av om kursene er gjennomført, og vi har tillit til at vedkommende gjennomfører kompetansekravene ved fremtidig anledning. Det stilles fortsatt krav til kontrakter. Mer inngående informasjon om ordningen, hvilke krav som stilles finner du her.

Eller gå direkte til søknadskjema her

Frist: fredag 15. mai.

bottom of page