Søknad om Lokale aktivitetsmidler (LAM)

Oppdatert: mai 13


Søknadsskjemaet for Lokale aktivitetsmidler er nå åpen for søknader.

Styret i FRID vil understreke at tildelte LAM-midler skal gå til klubbens barne-og ungdomsarbeid, ikke til klubbdriften generelt. FRID har tidligere stilt krav gjennomførte kompetansekrav for de det gjøres avtale med for å få tildkudd til tiltak (F.eksempel fagansvarlig barneidrett). De fleste av disse kompetansekravene (kurs) skulle gjennomføres i april/mai. På grunn av dagens situasjon er dette utsatt på ubestemt tid. Det er derfor mulig å legge inn søknad uavhengig av om kursene er gjennomført, og vi har tillit til at vedkommende gjennomfører kompetansekravene ved fremtidig anledning. Det stilles fortsatt krav til kontrakter. Mer inngående informasjon om ordningen, hvilke krav som stilles finner du her.

Eller gå direkte til søknadskjema her

Frist: fredag 15. mai.

#lokaleaktivitetsmidlerlam

133 visninger

Siste innlegg

Se alle

Inkluderingskurs

Inkluderingskurs tirsdag 20. oktober! Fredrikstad idrettsråd (FRID) vil med dette invitere til inkluderingskurs. Tid: 20. oktober kl. 18:00-20:00 Hvem: Miljøkontakter i Fredrikstad Sted: Victoria Hote

Ferie- og høstaktiviteter

På grunn av avlysning av "Barneidrettens dag", har FRID gjenværende midler til inkludering i idrettslag. Disse har vi avsatt til gjennomføring av ferieaktivitet i høstferien, og til andre høstaktivite