top of page
  • morten398

Søknadsfrist koronapakke 3

15. januar er søknadsfrist for koronakrisepakke 3 for idrettslag! Krisepakken har tilbakevirkende kraft, og gjelder fra 12. mars til og med 31. desember 2020.Formålet med ordninga er å kompensere idrettslag og andre frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller anna spesifisert aktivitet, som følge av offentlige pålegg eller råd vedrørende koronautbruddet.


Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt eller delvis gjennomført kan dere søke om 70 prosent kompensasjon.


Dersom arrangementet eller aktiviteten er helt avlyst, stengt eller utsatt til 2021 og skulle vært arrangert fra 1.november til og med 31. desember kan dere søke om 50 prosent kompensasjon. I perioden 12. mars til 1.november kan dere få kompensert 70 prosent.


Det kan søkes om:

  • Tapte inntekter (billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kiosk)

  • Tapte billettinntekter fra idrettsanlegg

  • Tapte utleieinntekter i perioden

  • Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mista oppdrag på grunn av at andre arrangement, eller annen spesifisert aktivitet, er helt eller delvis avlyst, stengt eller utsatt.

  • For annen spesifisert aktivitet kan det også søkes om kompensasjon for inntektsbortfall som har nær og naturlig tilknytning til tapte billett- og utleieinntekter.


Comments


bottom of page