top of page
  • morten398

Trenger deres nærmiljø et nytt idrettsanlegg?

Tema: Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet


Dette kurset passer for alle idrettslag, friluftsorganisasjoner, velforeninger og kommuner som har behov for nye idrettsanlegg, friluftslivsanlegg eller nærmiljøanlegg. Ordningen omfatter også rehabilitering av eksisterende anlegg. Kurset gir deg en innføring i spillemiddelordningen, og du får svar på hvordan dere skal søke og hva som kreves av dokumentasjon i en søknad. Det ene kurset vil ha fokus noe mer rettet mot friluftslivsanlegg, men det er mulig for alle å delta på begge kursene.

Kursene har ingen deltakeravgift.

Som en følge av smittesituasjonen vil kursene avholdes digitalt. Du vil motta en e-post på din registrerte e-postadresse nærmere kursdatoen, med informasjon og en lenke til kurset.

Tid og sted:

Onsdag 23. september, kl. 18:00 – 20:30 (friluftsliv) Teams

Torsdag 24. september, kl. 18:00 – 20:30 Teams

Påmeldingsfrist: 20. september.

Comments


bottom of page