top of page
  • steinar65

Velkommen til Årsmøte 2023

Oppdatert: 20. mar. 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Idrettsråd. Årsmøtet avholdes 30. mars 2023 klokken 18:30 i auditorium H113 på Høgskolen i Østfold i Fredrikstad.

Inngang er ved kaffebaren på enden av Gamle Beddingvei på Kråkerøy, merket H11 (Google). Parkering er tilgjengelig på Fredrikstad Stadion.


Påmelding:

Styreleder til hver klubb har fått tilsendt lenke til påmelding av sine representanter. Denne brukes for å få stemmerett under årsmøtet. Her bekrefter styreleder at representantene er valgt til å representere klubben av årsmøtet eller av styret etter fullmakt fra årsmøtet.


Påmeldingsfrist er den 30. mars klokken 10:00 (samme dag som årsmøtet).


Andre deltakere (uten stemmerett) kan melde seg på til stefan@frid.no


Representasjon / stemmerett / valgbarhet:


Alle idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst seks måneder har representasjonsrett etter den skala som følger av idrettsrådets lov:

  • Idrettslag med inntil 99 medlemmer: 1 representant

  • Idrettslag med inntil 100 - 499 medlemmer: 2 representanter

  • Idrettslag med over 500 medlemmer: 3 representanter

Representantene som representerer idrettslaget må være valgt på ordinært/ekstraordinært årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Dersom årsmøtet i det representasjonsberettigede idrettslaget ikke selv har oppnevnt representanter eller gitt fullmakt til styret, kan styret i det idrettslaget som har representasjonsrett oppnevne slike representanter jf. lovnormen for idrettslag.


For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.


Forslag:

Fristen for å fremme forslag er nå ute i henhold til lovnormen (senest 16. mars)

Saksliste og sakspapirer:


Sakspapirene (sist oppdatert 14. mars) er nå tilgjengelige:


Valgkomiteens innstilling legges ut senere, sammen med eventuelle forslag som er sendt inn av idrettslagene innen fristen.


Mer informasjon:

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fredrikstad Idrettsråds lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stefan Løkse kontaktes på stefan@frid.no eller 95071972.

Comments


bottom of page