top of page
 • Stefan Løkse

Velkommen til Ekstraordinært Årsmøte og ledermøte i Fredrikstad Idrettsråd

Oppdatert: 22. sep. 2022

Velkommen til ledermøte og ekstraordinært årsmøte. Møtene avholdes 29. september 2022 klokken 18:00 på Høgskolen i Østfold (Inngang N5) i Fredrikstad.

Inngang N5 er vis a vis langsiden på Fredrikstad Stadion (Google). Parkering kan gjøres på Fredrikstad Stadion.

1) Ekstraordinært årsmøte (18:00 - 18:30)

Fredrikstad Idrettsråd og Fredrikstad Kommune har det siste året forhandlet frem en oppdatert samarbeidsavtale til det beste for idretten. Styret innkaller til et ekstraordinært årsmøte for å behandle samarbeidsavtalen slik at den kan iverksettes.

2) Ledermøte (ca 18:30 - 20:30)

Tema: Drift av idrettsanlegg i praksis - Hvordan vil vi ha det i Fredrikstad?

Målgruppe: Styret

Formålet med møtet er å dele erfaringer, drøfte tematikken og å få innspill. Hvilke fordeler og ulemper opplever vi med dagens drift av idrettsanleggene (private/kommunale anlegg)? Hva fungerer og hva fungerer ikke? Kan frivilligheten bidra i større grad til drift av kommunale anlegg og med hvilke oppgaver?

 • Velkommen og orientering

 • Utvalgte klubber deler erfaringer og tanker (5. min per innlegg)

  • Roy F. Conradi Andersen, Stjernen Hockey UNG

  • Mona Felde, Borgar IL

  • Morten Helminsen, Gresvik IF

  • Klas Pettersen, Bryteklubben Atlas

 • Drøfting i plenum

 • Oppsummering

Påmelding

Styreleder til hver klubb har fått tilsendt lenke til påmelding av sine representanter. Denne må brukes for å få stemmerett under årsmøtet.


Andre deltakere (uten stemmerett) kan melde seg på til stefan@frid.no


Representasjon / stemmerett / valgbarhet


Alle idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst seks måneder har representasjonsrett etter den skala som følger av idrettsrådets lov:

 • Idrettslag med inntil 99 medlemmer: 1 representant

 • Idrettslag med inntil 100 - 499 medlemmer: 2 representanter

 • Idrettslag med over 500 medlemmer: 3 representanter

Representantene som representerer idrettslaget må være valgt på ordinært/ekstraordinært årsmøte i idrettslaget, eller oppnevnt av styret etter fullmakt fra ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Dersom årsmøtet i det representasjonsberettigede idrettslaget ikke selv har oppnevnt representanter eller gitt fullmakt til styret, kan styret i det idrettslaget som har representasjonsrett oppnevne slike representanter jf. lovnormen for idrettslag.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av et idrettslag tilsluttet idrettsrådet i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

Sakspapirer

Mer informasjon

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Fredrikstad Idrettsråds lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Stefan Løkse kontaktes på stefan@frid.no eller 95071972.

Siste innlegg

Se alle

Comentários


Os comentários foram desativados.
bottom of page