top of page
  • Madelén Skogman

Vi lyser ut inkluderingsmidler!

Fredrikstad idrettsråd lyser ut inkluderingsmidler!


Visste du at andelen barn og unge som lever i vedvarende lavinntekt øker jevnlig? Det gjelder også i Fredrikstad, der omtrent hvert femte barn under 18 år bor i hjem med vedvarende lavinntekt. Disse barna og ungdommene viser seg videre å ha økt fare for å oppleve at de ikke har de samme godene som andre barn.


Ønsker ditt idrettslag å gjøre en innsats for å rekruttere noen av disse barna og ungdommen? Ønsker dere å holde ferieaktiviteter, åpen hall eller for eksempel ukentlige idrettstilbud som treffer målgruppen? Eller har dere kanskje en idé til et spennende aktivitetstiltak? Søk, da vel.


Comments


bottom of page