top of page
Søk
  • Forfatterens bildeMadelén Skogman

Vi lyser ut inkluderingsmidler!

Fredrikstad idrettsråd lyser ut inkluderingsmidler!


Visste du at andelen barn og unge som lever i vedvarende lavinntekt øker jevnlig? Det gjelder også i Fredrikstad, der omtrent hvert femte barn under 18 år bor i hjem med vedvarende lavinntekt. Disse barna og ungdommene viser seg videre å ha økt fare for å oppleve at de ikke har de samme godene som andre barn.


Ønsker ditt idrettslag å gjøre en innsats for å rekruttere noen av disse barna og ungdommen? Ønsker dere å holde ferieaktiviteter, åpen hall eller for eksempel ukentlige idrettstilbud som treffer målgruppen? Eller har dere kanskje en idé til et spennende aktivitetstiltak? Søk, da vel.


120 visninger

Siste innlegg

Se alle
bottom of page